Spolupráce

Registr digitalizace

Digitalizační centrum přispívá do Registru digitalizace, kde se shromažďují informace o záměrech a následně o dokončení digitalizace konkrétních dokumentů.  Nejdůležitější funkcí Registru digitalizace je zabraňování duplicitní digitalizaci stejných dokumentů v knihovnách v ČR. Více »

Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR, v. v. i.

Ve spolupráci s Knihovědným oddělením digitalizujeme a zveřejňujeme digitální kopie tisků z historického fondu Knihovny AV ČR. Historický fond tvoří vzácné svazky rukopisů, prvotisků a dokumentů archivní povahy a knihy ze 16.–18. století. Pro badatele i širokou veřejnost jsou tyto vzácné staré tisky k dispozici v samostatné virtuální sbírce digitální knihovny Kramerius. Více »

Pracoviště AV ČR

V minulosti jsme spolupracovali a v některých případech nadále spolupracujeme s následujícími pracovišti AV ČR: