Spolupráce

Registr digitalizace, Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR, pracoviště AV ČR a další instituce.

Registr digitalizace

Registr digitalizace

Digitalizační centrum přispívá do Registru digitalizace, kde se shromažďují informace o záměrech a následně o dokončení digitalizace konkrétních dokumentů. Nejdůležitější funkcí Registru digitalizace je zabraňování duplicitní digitalizaci stejných dokumentů v českých knihovnách.

Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR

Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR

Ve spolupráci s Knihovědným oddělením digitalizujeme a zveřejňujeme digitální kopie tisků z historického fondu Knihovny AV ČR. Historický fond tvoří vzácné svazky rukopisů, prvotisků a dokumentů archivní povahy a knihy ze 16.–18. století. Pro badatele i širokou veřejnost jsou tyto vzácné staré tisky k dispozici v samostatné virtuální sbírce digitální knihovny Kramerius.

Pracoviště AV ČR

V minulosti jsme spolupracovali a v některých případech nadále spolupracujeme s následujícími pracovišti AV ČR: