Spolupráce

Registr digitalizace

http://registrdigitalizace.cz

Informace o záměrech a následně o dokončení digitalizace konkrétních předloh zasíláme do národního registru digitalizovaných dokumentů – Registru digitalizace.

Tato databáze digitalizovaných materiálů je průběžně doplňována institucemi, které se věnují digitalizaci, čímž se zabraňuje duplicitnímu zpracování stejných dokumentů. Jednotlivé instituce se mohou vzájemně dohodnout na případné replikaci již zdigitalizovaných materiálů.

Více »

 

Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR

www.knav.cz/kvo/

Ve spolupráci s Knihovědným oddělením digitalizujeme a zveřejňujeme digitální kopie tisků z historického fondu Knihovny AV ČR. Historický fond tvoří vzácné svazky rukopisů, prvotisků a dokumentů archivní povahy a knihy ze 16.–18. století. Pro badatele i širokou veřejnost jsou tyto vzácné staré tisky k dispozici v samostatné virtuální sbírce digitální knihovny Kramerius.

Více »

 

Pracoviště AV ČR

 

Další instituce