O nás

Činnost našeho centra je zaměřena na výzkum a vývoj procesu od digitalizace jednotlivých dokumentů až po jejich zpřístupnění. Hlavním výstupem je Digitální knihovna AV ČR.

2004

Digitalizační centrum se nachází v Jenštejně v blízkosti Prahy už od svého vzniku v roce 2004. Jedním z důvodů jeho založení byly povodně v roce 2002 – digitalizace byla a je jednou z možností záchrany obsahu poškozených knih.

Původní vybavení představovaly tři skenery, z toho dva skenovaly pouze v šedi. Digitalizační centrum bylo umístěno v jedné z budov, kde se nachází také sklad pro fondy Knihovny AV ČR (dále jen KNAV).

Zpočátku byla digitalizace zaměřena zejména na časopisy z fondu KNAV vydávané pracovišti AV ČR (Český časopis historický, Filosofický časopis, Slovo a slovesnost a další) a také na historický fond KNAV. Spolu s Digitalizačním centrem vznikla také Digitální knihovna AV ČR, která slouží k prezentaci výsledků digitalizace.

2017-2019

V roce 2017 byla v jenštejnském areálu zahájena stavba nové budovy, která byla navržena tak, aby byla vhodná pro Digitalizační centrum. Stavba byla dokončena na konci roku 2018 a od začátku roku 2019 se Digitalizační centrum nachází v budově na fotografiích.