O nás

Digitalizační centrum KNAV se nachází v Jenštejně v blízkosti Prahy už od svého vzniku v roce 2004. Jedním z důvodů jeho založení byly povodně v roce 2002, protože digitalizace byla a je jednou z možností záchrany obsahu poškozených knih. Původní vybavení představovaly tři skenery, z toho dva skenovaly pouze v šedi. Digitalizační centrum bylo umístěno v jedné z budov, kde se nachází také sklad pro fondy KNAV.

Zpočátku byla digitalizace zaměřena zejména na časopisy z fondu KNAV vydávané pracovišti AV ČR (Český časopis historický, Filosofický časopis, Slovo a slovesnost,…) a také na historický fond KNAV. Spolu s Digitalizačním centrem vznikla také Digitální knihovna AV, která slouží k prezentaci výsledků digitalizace. Více o obsahu Digitální knihovny AV ČR je možné se dočíst zde.

V roce 2017 byla v areálu KNAV v Jenštejně zahájena stavba nové budovy, která byla navržena tak, aby byla vhodná pro Digitalizační centrum. Stavba byla dokončena na konci roku 2018 a od začátku roku 2019 se tak Digitalizační centrum nachází v této budově: