Digitální knihovna
AV ČR

Hlavním výstupem Digitalizačního centra je Digitální knihovna AV ČR.

Digitální knihovna AV ČR obsahuje vybraná periodika a monografie z fondu Knihovny AV ČR, především však knihy a časopisy z produkce ústavů AV ČR a jejich předchůdců. Většina dokumentů byla vydána ve 20. století, retrospektiva však sahá až do 18. století.

Tyto dokumenty jsou převážně výsledkem digitalizace v našem Digitalizačním centru. Digitální knihovna AV ČR obsahuje také dokumenty, které byly vytvořeny přímo v digitální podobě. Jde o novější články z odborných periodik vydávaných převážně pracovišti AV ČR, které pocházejí přímo z redakcí jednotlivých časopisů.