Projekty

ARCLib

Digitalizační centrum se podílí na projektu „ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek (NAKI-LTP)“ – DG16P02R044 – z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury ČR.

Cílem projektu je vytvoření komplexního LTP (Long Term Preservation) řešení ARCLib na bázi open source, které využije volně dostupné nástroje a systémy. Součástí projektu a jeho dalším významným výstupem je vytvoření metodiky na dlouhodobou logickou ochranu digitálních dat zohledňující mezinárodní standardy v této oblasti (referenční model OAIS – ČSN ISO 14721 a ČSN ISO 16363) a systémy využívané pro vytváření a zpřístupňování digitálních dat v českých knihovnách.

Česká digitální knihovna

Digitalizační centrum spolupracovalo na projektu „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů“ – DF12P01OVV002 – z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury ČR.

V rámci tohoto projektu se digitalizační centrum podílí na vývoji produkčního a archivačního systému ProArc a na softwarovém řešení evidence dílčích kroků digitalizačního workflow – RD flow. Digitalizační centrum také úzce spolupracuje na vývoji systému Kramerius, open source systému pro zpřístupnění digitálních dokumentů.

Veškeré informace o tomto projektu jsou dostupné na https://www.czechdigitallibrary.cz/.

Informace o produkčním a archivačním systému ProArc jsou dostupné na  https://github.com/proarc/proarc/wiki.

DML

Digitalizační centrum bylo jedním z partnerů Matematického ústavu AV ČR v projektu řešeného v letech 2005–2009 „Česká digitální matematická knihovna“ – 1ET200190513 – z programu Informační společnost podporovaného Akademií věd ČR.

Veškeré informace o tomto projektu jsou dostupné na http://project.dml.cz/.

I po ukončení tohoto projektu nadále probíhá spolupráce na doplňování databáze článků.