Činnost Digitalizačního centra je zaměřena, kromě vlastního zpracování, na výzkum a vývoj celého procesu od digitalizace jednotlivých dokumentů až po jejich zpřístupnění. Důraz je kladen na spolupráci s dalšími institucemi, které pracují na obdobných projektech.

Hlavním výstupem činnosti Digitalizačního centra je Digitální knihovna AV ČR, ve které je zpřístupňována retrospektivní produkce vědeckých prací vzniklých v působnosti AV ČR a jejích předchůdkyň.

Digitalizační centrum se podílelo na vývoji open source systému ProArc, určeného k výrobě metadat a archivaci digitalizovaných dokumentů. Systém je plně nasazen v Digitalizačním centru, které se bude i nadále podílet i na jeho vývoji.

Digitalizační centrum také spolupracuje na vývoji open source řešení zpřístupnění digitalizovaných dokumentů Kramerius. Hlavním partnerem pro definici dodržovaných standardů pro zpracování je Národní knihovna ČR.

Digitalizační centrum také poskytuje služby týkající se digitalizace a dalšího zpracování digitalizovaných dokumentů nejen jednotlivým institucím, ale i široké veřejnosti. V případě zájmu nás kontaktujte na digitalizace@knav.cz.