Digitalizační centrum Knihovny Akademie věd ČR

O nás

Činnost našeho centra spočívá v digitalizaci a dalším zpracování tištěných nebo rukopisných dokumentů, zejména pak těch, které jsou uloženy ve fondech Knihovny AV ČR. Kromě vlastního zpracování se soustředíme také na výzkum a vývoj celého procesu od digitalizace jednotlivých dokumentů až po jejich zpřístupnění.

Hlavním výsledkem naší činnosti je Digitální knihovna AV ČR, která zpřístupňuje hlavně retrospektivní produkce vědeckých prací vzniklých v AV ČR a jejích předchůdkyních.

Dlouhodobě se podílíme na vývoji open source systému ProArc, určeného k tvorbě metadat k digitalizovaným dokumentům. Systém je kromě jiných institucí plně nasazen také v našem centru. Zpracování se řídí standardy digitalizace vydávanými Národní digitální knihovnou.

Kromě digitalizace a dalšího zpracování fondů KNAV a dokumentů dalších institucí, poskytujeme tyto služby také široké veřejnosti. V případě zájmu se obracejte na digitalizace@knav.cz. Více informací o službách najdete zde. Pokud již víte, co potřebujete, využijte poptávkový formulář.

Vybíráme z
Digitální knihovny

E-knihy na objednávku:
eBooks on Demand (EOD)

Prostřednictvím služby EOD si mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé objednat z fondu Knihovny AV ČR digitalizaci jakékoliv monografie, která byla vydaná v letech 1500–1910 a není již chráněna autorským zákonem.