Činnost Digitalizačního centra spočívá v digitalizaci a dalším zpracování tištěných nebo rukopisných dokumentů, a to zejména těch, které jsou uloženy ve fondech Knihovny AV ČR, v. v. i. Kromě vlastního zpracování se soustředí také na výzkum a vývoj celého procesu od digitalizace jednotlivých dokumentů až po jejich zpřístupnění. 

Hlavním výsledkem činnosti Digitalizačního centra je Digitální knihovna AV ČR, ve které je zpřístupňována hlavně retrospektivní produkce vědeckých prací vzniklých v působnosti AV ČR a jejích předchůdkyň.

Digitalizační centrum se dlouhodobě podílí na vývoji open source systému ProArc, určeného k výrobě metadat k digitalizovaným dokumentům. Systém je kromě jiných institucí plně nasazen také v Digitalizačním centru. Zpracování se řídí standardy digitalizace vydávanými Národní digitální knihovnou.

Kromě digitalizace a dalšího zpracování fondů KNAV a dokumentů dalších institucí, poskytuje Digitalizační centrum tyto služby také široké veřejnosti. V případě zájmu použijte prosím e-mail digitalizace@knav.cz. Více informací o službách najdete zde, a pokud již přesně víte, co potřebujete, můžete použít poptávkový formulář.