Digitální knihovna AV ČR - zpřístupnění primárních dokumentů v systému KRAMERIUS

Digitální knihovna AV ČR je hlavním výstupem Digitalizačního centra Knihovny AV ČR. Cílem je retrospektivní zpřístupnění produkce vědeckých prací vzniklých v působnosti AV ČR a jejích předchůdkyň.

Činnost Digitalizačního centra je, kromě vlastního zpracování, zaměřena na výzkum a vývoj celého procesu od digitalizace až po zpřístupnění. Důraz je kladen na spolupráci s dalšími institucemi, které pracují na obdobných projektech. Hlavním partnerem pro definici dodržovaných standardů pro zpracování je Národní knihovna ČR.

Informace o používaných standardech

Digitalizační centrum se zabývá též poskytováním služeb týkajících se digitalizace a dalšího zpracování digitalizovaných dokumentů.

© 2005 Knihovna Akademie věd ČR