Vybavení

Softwarové vybavení

 • Limb
 • IrfanView
 • PostgreSQL
 • Fedora Commons repository
 • Kakadu
 • ABBYY Recognition Server
 • ProArc
 • Kramerius

 

Systém ProArc  – pořizování metadat

 • používá Národní knihovnou definovanou strukturu popisu
 • podporuje standardy Národní knihovny ČR pro digitalizaci
 • automatizované vytváření metadat
 • generuje UUID
 • podporuje přidělování URN:NBN
 • export PSP balíčků nebo XML
 • produkuje data kompatibilní se systémem Kramerius
 • open source
 • součást projektu „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů“ – DF12P01OVV002 – z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR
 • https://code.google.com/p/archivacni-system/

 

Kramerius – SW pro zpřístupnění

 • dodržování DTD dle definice NK ČR
 • import XML a obrazových souborů
 • vyvinuto jako open source SW na základě volně dostupného SW (Debian GNU/Linux x86_64, Apache, Apache Tomcat, PostgreSQL)
 • součást projektu „Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů“ – DF12P01OVV002 – z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR
 • https://github.com/ceskaexpedice/kramerius