Digitální knihovna AV ČR

Hlavním výstupem Digitalizačního centra je Digitální knihovna AV ČR, která se zaměřuje na ukládání a zpřístupňování vědeckých publikací v systému Kramerius.

Digitální knihovna AV ČR soustředí digitalizovanou i born digital produkci vědeckých ústavů Akademie věd ČR. Zpracovávány jsou publikace počínaje dobou vydání v 18. století až po ty nejnovějšího data.

Na konci roku 2016 obsahovala Digitální knihovna AV ČR 2 752 monografií, 5 147 ročníků a 9 tisíc článků v 189 titulech periodik. Celkový počet stran přesáhl 3 miliony.

Součástí Digitální knihovny jsou i sbírky členěné podle jednotlivých ústavů nebo podle zaměření. S Knihovědným oddělením Knihovny AV ČR, v. v. i. vytváří Digitalizační centrum sbírku vzácných tisků vydaných před rokem 1800. Badatelům i široké veřejnosti je takto zpřístupněna např. unikátní Biblia latina z roku 1430.

Digitální knihovna je svým širokým zaměřením bohatým informačním zdrojem pro zájemce o mnoho vědních oborů.

Zpřístupnění plných textů je limitováno Autorským zákonem. Volný přístup k plným textům všech dokumentů je zajištěn ve studovně Knihovny AV ČR, v. v. i.

Více »