Digitální knihovna AV ČR

Hlavním výstupem Digitalizačního centra je Digitální knihovna AV ČR.

Digitální knihovna AV ČR obsahuje vybraná periodika a monografie z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i., především však knihy a časopisy z produkce ústavů AV ČR a jejich předchůdců. Většina dokumentů byla vydána ve 20. století, retrospektiva však sahá až do 18. století. Tyto dokumenty jsou převážně výsledkem digitalizace v Digitalizačním centru Knihovny AV ČR. Digitální knihovna AV ČR obsahuje také dokumenty, které byly vytvořeny přímo v digitální podobě (v rozhraní digitální knihovny jsou zpřístupněny ve formátu PDF). Jde o novější články z odborných periodik vydávaných převážně pracovišti AV ČR, které pocházejí přímo z redakcí jednotlivých časopisů. Více »