Digitization Centre of Library of the Czech Academy of Sciences

Činnost Digitalizačního centra je zaměřena, kromě vlastního zpracování, na výzkum a vývoj celého procesu od digitalizace jednotlivých dokumentů až po jejich zpřístupnění. Důraz je kladen na spolupráci s dalšími institucemi, které pracují na obdobných projektech. Více informací o knihovně najdete zde.